Nabídka


Technická činnost

 • Mechanická konstrukce
 • Technická řešení na míru
 • Návrhy kinematických mechanismů
 • Automatizace a robototechnika
 • Návrh a konstrukce zařízení pro speciální účely
 • Tvorba, úpravy, opravy a zpracování 2D výkresové dokumentace DWG, DXF, DXB
 • Tvorba, úpravy, opravy a zpracování 3D modelů STEP, IGES, STL, Parasolid, pouze import Solidworks, Autodesk Inventor, Solid Edge
 • Konverze dokumentů

Nativní formát CAD dokumentů je z programu T-flex

Výzkum a vývoj

 • Aplikace metody zákazníka do technického řešení
 • Hledání optimální metody a fyzikálních principů pro dosažení požadovaných parametrů a vlastností

Posudky

 • Odborně - technické posudky stávajících technických řešení a realizací
 • Odborně - technická oponentura budoucích řešení a realizací
 • Pevnostní statické výpočty metodou konečných prvků.
 • Výpočty kinematiky
 • Výpočty kinematických obálek
 • Výpočty převodových funkcí
 • Optimalizace konstrukce
 • Optimalizace technologie
 • Optimalizace výrobních a technologických procesů
 • Vyhodnocení testů a měření

Stavba

 • Návrh a stavba funkčních modelů
 • Návrh a stavba mockup
 • Návrh a stavba prototypů
 • Návrh a stavba testovacích zařízení

Graficko-technické práce

 • Produktová fotografie
 • Vizualizace technických řešení
 • Technické návody
 • Schémata

Školení

 • Konstrukční zásady a návyky pro konstrukci plastových dílů.

Podrobnější informace, úpravu nabízených služeb uzpůsobených na potřeby Vaší firmy i cenovou nabídku Vám rádi poskytneme na vyžádání.


Ing. Petr Pluháček – Pitribotix

Všechna práva vyhrazena ©